Innovasiya və Dizayn!
  • Ofis:    +994 (12) 564-94-79
  • Mobil:    +994 (50) 225-56-62

Havalandırma

Havalandırma
"Havalandırma"

Geze OL 90 N

OL 90 N tipli nəfəslik (fortoçka) açan gündəlik ventilyasiya üçün nəzərdə tutulmuşdur. Düzbucaqlı nəfəsliklər (fortoçkalar) üçün idealdır. Gözəl zahiri görünüşü var. Qanadın maksimal çəkisi 80 kg olmalıdır. Qanadın minimal eni 380 mm, maksimal eni 1200 mm, maksimal hündürlüyü isə 5 m olmalıdır. Zəruri hallarda, parametrlər ikiqat və ya üçqat artırıla bilər. Məsələn, əgər qayçının sayını 2 eləsək, qanadın enini 2400 mm çatdırmaq mümkündür.

Geze ECchain

ECchain tipli elektrik nəfəslik (fortoçka) açan ventelyasiya systemini avtomatlaşdırmaq üçün saadə bir həldir. Bu modeli, qiyməti ucüz olduğu üçün, yaşayiş binalarındada istifadı etmək olar. 230 V işləyir. İki variantda açılma eninə malikdir: 200 mm və 400 mm. Müxtəlif rənglərdə istehsal olunur. Quraşdırma üsulu çox sadədir.


Air-Box Comfort

Havalandırma klapanı – plastik pəncərə quraşdırılış yerdə mənzilin havalandırması üçün ən sadə və sərfəli həlli yoludur. Öz ucuz qiyməti ilə və sadə quraşdırılma üsulu ilə, havalandırma klapanı mənzilin havalandırması üçün çox əlverişli bir vasitədir. O havanın keyfiyyətinin azalmasına və rütubətin artmağına imkan vermir, hasılar ki, kondensatın və kifin əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Buda insanların sağlamlığına mənfi təsir edir.