Innovasiya və Dizayn!
  • Ofis:    +994 (12) 564-94-79
  • Mobil:    +994 (50) 225-56-62

Hamısı


Geze TS 1000 C (60 kg dək)

TS 1000 C qapı bağlayıcısı çəkisi 60 kg dək olan yüngül qapılar üçün idealdır. İki cür nizamlanma parametrinə malikdir: qapının sürətinin nizamlanması və qapının çirpılma gücünün nizamlanmsı. Plastik və yüngül taxta qapılar üçün idealdır. Həmçinin təhlükəsizlik sistemləri ilə birlikdə istifadə edilə bilər. Müxtəlif rənglərdə istehsal olunur. Ən populyar gümüşü, qəhvəyi və ağ rənglərdir. Çox asan bir quraşdirilma üsuluna malikdir. Məhsula köməkçı şablon və quraşdırılma instruksiyası əlavə olunur. Beləliklə, təcrübəsi belə olmayan şəxs bunlardan istifadə edərək bu qapı bağlayıcısını müstəqil quraşdıra bilər.

Geze TS 1500 (80 kg dək)

TS 1500 qapı bağlayıcısı TS 1000 C kimi iki cür nizamlanma parametrinə malikdir: qapının sürətinin nizamlanması və qapının çirpılma gücünün nizamlanmsı. Bu model əsasən iç qapılar üçün nəzərdə tutulub. Bəzi hallarda çəkisi 80 kg dək olan giriş qapılarınada quraşdırıla bilər, bir şərt ilə: qapı külək tutmayan yerdə olmalıdır. EN 3/4 avropa standartına malikdir. Sağa və sola açılan qapılar üçün uyğundur. Gözəl estetik görünüşü var.

Geze TS 1500 ray ilə (60 kg dək)

TS 1500 ray ilə qapı bağlayıcısının parametirləri, demək olar ki, TS 1500 ilə eynidir. TS 1500 kimi buda iki cür nizamlanma parametrinə malikdir: qapının sürətinin nizamlanması və qapının çirpılma gücünün nizamlanmsı. Onu TS 1500 fərqi yalnız qol hissəsindədir. Qol əvəzinə ray istifadə olunur. Buda bağlayıcıya səliqəlik və əlavə gözəllik verir. Bundan başqa daha bir üstünlüyü var: rayın içinə xüsusi bir aksesuar quraşdirmaq olar. Bu aksesuar qapını 90° acıq saxlayır.

Geze TS 2000 V (100 kg dək)

TS 2000 V qapı bağlayıcısı çəkisi 100 kg dək olan alüminium, taxta və dəmir qapılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onu iç və qiriş qapılara quraşdirmaq olar. Digər qapı bağlayıcılarından fərqli olaraq onun cəmi bir nizamlama vinti var. Bu vint qapının bağlanma sürətini nizamlayır. Qapının çirpma gücü isə qol vasitəsi ilə nizamlanır. EN 2-5 avropa standartlarına uyğundur. Sağa və sola açılan qapılara quraşdırmaq olar. Mövcud olan rənglər: gümüşü, qəhvəyi, ağ.

Geze TS 2000 V ray ilə (80 kg dək)

TS 2000 V ray ilə qapı bağlayıcısının parametirləri, demək olar ki, TS 2000 V ilə eynidir. Sadece qol əvəzinə burada ray istifadə olunur. Buda qapı bağlayıcısına dahada gözəl zahiri görünüş verir. Bundan əlavə daha bir üstünlüyü vardır: rayın içinə xüsusi bir aksesuar quraşdirmaq olar. Bu aksesuar qapını 90° acıq saxlaya bilir. Qeyd etmək vacibdir ki, ray ilə quraşdırılmış bu qapı bağlayıcısının gücü 1 şərti vahid, yənı 20 kg azalacaq. Beləlıklə onun gücü 100 kg-dan eni 80 kg.

Geze TS 4000 EN 1-6 (120 kg dək)

TS 4000 qapı bağlayıcısı universaldır. Onu çəkisi 20 kg-dan 120 kg dək olan hər cür qapılara quraşdirmaq olar. Qapak altında gizlənmiş üç ədəd nizamlama vinti var. Qapının çirpma gücü qol vasitəsi ilə nizamlanır. Sağa və sola açılan qapılara quraşdırmaq olar. Əksər hallarda giriş qapılara quraşdırılır.

Geze TS 4000 EN 1-6 ray ilə (120 kg dək)

TS 4000 ray ilə qapı bağlayıcısının parametirləri, demək olar ki, TS 4000 ilə eynidir. Sadece qol əvəzinə burada ray istifadə olunur. Buda qapı bağlayıcısına dahada gözəl zahiri görünüş verir. Bundan əlavə daha bir üstünlüyü vardır: rayın içinə xüsusi bir aksesuar quraşdirmaq olar. Bu aksesuar qapını 90° acıq saxlaya bilir.

Geze TS 4000 EN 5-7 (140 kg dək)

TS 4000 EN 5-7 ən güclü qapı bağlayıcılarındandır. Onu zahiri görünüşü və ölçüləri TS 4000 EN 1-6 ilə eynidir. Amma buna baxmayaraq o bir qədər güclüdür. Qapak altında gizlənmiş üç ədəd nizamlama vinti var. Qapının çirpma gücü qol vasitəsi ilə nizamlanır. Sağa və sola açılan qapılara quraşdırmaq olar. Əksər hallarda giriş qapılara quraşdırılır.

Geze TS 500 NV (150 kg dək)

GEZE TS 500 NV qapı pompasının zahiri görünüşü və ölçüləri TS 500 N EN3 ilə eynidir. Çəkisi 150 kg dək olan şüşə və alüminium qapılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Üç cür nizamlanma parametirlərinə malikdir: bağlanma sürətinin, bağlanma gücünün və çırpma gücünün nizamlanması. Pompa döşəməyə montaj olunur. Döşəmənin minimal dərinliyi 42mm olmalıdır. Bu demək olar ki, Geze pompakarının üstünlükləridir. Komplektasiyaya daxildir: metal qutu, pompa, üst qapaq, standart şpindel, vintlər və quraşdirma instruksiyası.

Geze OL 90 N

OL 90 N tipli nəfəslik (fortoçka) açan gündəlik ventilyasiya üçün nəzərdə tutulmuşdur. Düzbucaqlı nəfəsliklər (fortoçkalar) üçün idealdır. Gözəl zahiri görünüşü var. Qanadın maksimal çəkisi 80 kg olmalıdır. Qanadın minimal eni 380 mm, maksimal eni 1200 mm, maksimal hündürlüyü isə 5 m olmalıdır. Zəruri hallarda, parametrlər ikiqat və ya üçqat artırıla bilər. Məsələn, əgər qayçının sayını 2 eləsək, qanadın enini 2400 mm çatdırmaq mümkündür.

Geze ECchain

ECchain tipli elektrik nəfəslik (fortoçka) açan ventelyasiya systemini avtomatlaşdırmaq üçün saadə bir həldir. Bu modeli, qiyməti ucüz olduğu üçün, yaşayiş binalarındada istifadı etmək olar. 230 V işləyir. İki variantda açılma eninə malikdir: 200 mm və 400 mm. Müxtəlif rənglərdə istehsal olunur. Quraşdırma üsulu çox sadədir.


Geze PT 10

Şüşə qapı üçün alt məntəşə (şüşə qapı pompa ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması uzunsovdur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Geze PT 20

Şüşə qapı üçün üst məntəşə (üstdən digər məntəşə ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması yumrudur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Geze PT 24

Üst məntəşə (üstdən profilə birləşir profil-şüşə). Birləşməsini forması yumrudur. Bir cür rəngdə satılır: mat.

Geze PT 30

Şüşə qapı üçün üst məntəşə (üstdən birləşir şüşə-şüşə). Birləşmə forması yumrudur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Geze PT 40

Şüşə qapı üçün Г-formalı üst məntəşə (üstdən birləşir şüşə-şüşə). Birləşmə forması yumrudur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Geze PL 50

Şüşə qapı üçün kilid. Qapının alt və üst hissəsinə quraşdırılir. Barelsiz satılır. . Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Geze US 50

Şüşə qapı üçün kilid. Qapının mərkinə quraşdırılir. Barelsiz satılır. . Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Geze ECdrive

Geze şirkətinin yeni ECdrive modeli artıq özünü bütün dünyada həmçinin Azərbaycanda doğrluldub. Yüksək kefiyyətli materiallar və ən muasir elektronika yüksək iş qabiliyyətin zəmanətidir. Kiçik bir sürtünmə və özünü təmizləyən rolik sayəsində qapı olduqca sakit işləyir. Hər bir qanadı 120 kg dək daşımağa qadirdir.Dairəvi qapaq sistemi zərif GEZE dizaynında sistemə cəlbedici görünüş verir.

Texniki xüsusiyyətləri:
•Bir qanad tutumu: 120 kq
•Açılış sürəti (max.): 0.7 m/s
•Bağlanma sürəti (max.): 0.7 m /s
•Açıq mövqedə qalma vaxtı: 0 - 60 s
•Dözə biləcək açılış və bağlanış gücü (max.): 150N

Air-Box Comfort

Havalandırma klapanı – plastik pəncərə quraşdırılış yerdə mənzilin havalandırması üçün ən sadə və sərfəli həlli yoludur. Öz ucuz qiyməti ilə və sadə quraşdırılma üsulu ilə, havalandırma klapanı mənzilin havalandırması üçün çox əlverişli bir vasitədir. O havanın keyfiyyətinin azalmasına və rütubətin artmağına imkan vermir, hasılar ki, kondensatın və kifin əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Buda insanların sağlamlığına mənfi təsir edir.

Lador L-8223 (60kg dək)

Bağlama gücü: EN#3, Qapının maksimal çəkisi: 60 kg, Qapının maksimal eni: 950mm, Maksimal açılma bucağı: 180°, Bağlanma sürətin tənzimlənməsi: 180°-20°, Çırpma sürətinin tənzimlənməsi: 20°-0°

Lador L-8224 (80kg dək)

Bağlama gücü: EN#3-4, Qapının maksimal çəkisi: 80 kg, Qapının maksimal eni: 850-1100mm, Maksimal açılma bucağı: 180°, Bağlanma sürətin tənzimlənməsi: 180°-20°, Çırpma sürətinin tənzimlənməsi: 20°-0°

Lador L-8405 (100kg dək)

Bağlama gücü: EN#2-5, Qapının maksimal çəkisi: 100kg, Qapının maksimal eni: 850-1200mm, Maksimal açılma bucağı: 180°, Bağlanma sürətin tənzimlənməsi: 180°-20°, Çırpma sürətinin tənzimlənməsi: 20°-0°

Lador LF 100 (100kg dək)

Bağlama gücü: EN#2; Qapının maksimal çəkisi: 100kg; Qapının maksimal eni: 900mm; Maksimal açılma bucağı: 116°; Bağlanma sürətin tənzimlənməsi: 90°-20°; Çırpma sürətinin tənzimlənməsi: 20°-0°.

Lador LF 120 (120 kq-dək)

Bağlama gücü: EN#3; Qapının maksimal çəkisi: 120kg; Qapının maksimal eni: 1250mm; Maksimal açılma bucağı: 116°; Bağlanma sürətin tənzimlənməsi: 90°-20°; Çırpma sürətinin tənzimlənməsi: 20°-0°.

Lador LA 10

Şüşə qapı üçün alt məntəşə (şüşə qapı pompa ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması uzunsovdur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Lador LA 20

Şüşə qapı üçün üst məntəşə (üstdən digər məntəşə ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması yumrudur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Lador LA35

Üst məntəşə (üstdən profilə birləşir profil-şüşə). Birləşməsini forması yumrudur. Bir cür rəngdə satılır: mat.

Lador LA 30

Şüçə qapı üçün üst məntəşə (üstdən birləşir şüşə-şüşə). Birləşmə forması yumrudur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Lador LA 50

Şüşə qapı üçün kilid. Qapının alt və üst hissəsinə quraşdırılir. Barelsiz satılır. . Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Mexaniki fırlanan qapılar Geze TSA 325 NT

Mexaniki fırlanan qapılar məhdud hərəkətli yerlərdə istifadə olunur.

Texniki xüsusiyyətləri:
• Qapının diametri : 1800-3600mm
• Keçid hündürlüyü: 3000mm
• Qanadlarının sayı: 3-4
• Istehsal növləri: çərçivəli şüşə, çərçivəsiz dizayn (bərkidilmiş şüşə), qeyri –şəffaf korpuslu metal

Tamamilə avtomatik fırlanan qapılar Geze TSA 325 NT

Tamamilə avtomatik fırlanan qapılar daha sıx keçid yerlərində istifadə olunur. Qapının üzərində olan hərəkət sensoru aktivləşdirildikdə qapı sürətlənir və müəyyən vaxt ərzində müəyyən edilmiş sürətlə fırlanır. İstifadəsi maksimum rahatdır. Gözləmə rejimində fırlanma sürətini və fırlanma müddətini "Yay" və Qış" (gözləmə rejimi söndurülüb) işləmə rejimi üçün inidividual konfiqurasiya etmək olar. Bütün əməliyyat rejimlərində son mövqeyə dönməzdən əvvəl fırlanma sürətinin azaldılması ilə qapı yavaş-yavaş gəlir və yekun mövqedə dayanır. İşləmə rejimləri: “Avtomatik”, “Uzun müddət fırlanma”, “Bağlanma”, “Mexaniki” və “Gecə”. Sistem bir çox sınaqdan keçmiş və 18650 DİN-nə uygun olaraq sertifikatlaşdırılmışdır.

Texniki xüsusiyyətləri:
• Qapının diametri : 1800-3600mm
• Keçid hündürlüyü: 3000mm
• Qanadlarının sayı: 3-4
• Istehsal növləri: çərçivəli şüşə, çərçivəsiz dizayn (bərkidilmiş şüşə), qeyri –şəffaf korpuslu metal

LH 005Model: LH  005
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:1500 B:1300 C:Ф38), (A:1200 B:1000 C:Ф38), (A:800 B:600 C:Ф38), (A:600 B:400 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 010Model: LH  010
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:1800 B:770 C:Ф38), (A:1500 B:860 C:Ф38), (A:1200 B:690 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 024Model: LH  024
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:800 B:560 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 103Model: LH - 103
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:800 B:450 C:Ф38), (A: 600 B:300 C:Ф38) (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 104Model: LH - 104
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:600 B:330 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 112Model: LH - 112
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:600 B:150 C:Ф25), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 129Model: LH - 129
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:600 B:568 C:Ф32), (A: 300 B:276 C:Ф25), (A: 450 B:418 C:Ф32)

LH 178Model: LH - 178
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:800 B:568 C:Ф32), (A: 468 B:418 C:Ф32), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 300Model: LH - 300
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A: 1500 B:1125 C:Ф35)

Geze Rollan 80 NT (taxta üçün)

Çatdırılma və quraşdırılma daxildir. Zəmanət verilir 1 il.

Geze Rollan 80 NT(şüşə üçün)

Çatdırılma və quraşdırılma daxildir. Zəmanət verilir 1 il.

Geze Perlan 140 (şüşə üçün)

Çatdırılma və quraşdırılma daxildir. Zəmanət verilir 1 il.Geze Levolan 60 (şüşə üçün)

Çatdırılma və quraşdırılma daxildir. Zəmanət verilir 1 il.

Geze Levolan 120 (şüşə üçün)

Çatdırılma və quraşdırılma daxildir. Zəmanət verilir 1 il.

Lador LF 130G

Çatdırılma və quraşdırılma daxildir. Zəmanət verilir 1 il.

LH 100

Material: Paslanmaz polad

LH 188

Material: Paslanmaz polad

Lador LA 40

Şüşə qapı üçün Г-formalı üst məntəşə (üstdən birləşir şüşə-şüşə). Birləşmə forması yumrudur.

Lador LA 10G

Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Lador LA 71

Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Lador LA 81

Aksessuar

Lador LA 85

Aksessuar

Lador LA 10D

Lador LA 10D

Lador LA 20D

Lador LA 20D

Lador LA 50D

Lador LA 50D

Lador LA 50G

Lador LA 50G

Lador LL 103C

Lador LL 103C

Lador LL 101C

Lador LL 101C

Lador LL 101CW

Lador LL 101CW

Lador LL 102

Lador LL 102

Lador LL 102C

Lador LL 102C

Lador LL 110C

Lador LL 110C

Lador LL 110CW

Lador LL 110CW

Lador LL 300

Lador LL 300

Lador LL 400

Lador LL 400+petle

Lador LL 500

Lador LL 500

Lador LL 500DH

Lador LL 500DH

Lador LL 500SB

Lador LL 500SB

Lador LA 20G

Lador LA 20G

Lador LA 30G

Lador LA 30G

Lador LA 31G

Lador LA 31G

Lador LA 32G

Lador LA 32G

Lador LA 50H

Lador LA 50H

Lador LA 10L

Lador LA 10L

Lador LA 20L

Lador LA 20L

Lador LF 70

Çatdırılma və quraşdırılma daxildir. Zəmanət verilir 1 il.

Lador LA 10K

Şüşə qapı üçün alt məntəşə (şüşə qapı pompa ilə birləşir). Birləşmə yuvasının forması uzunsovdur. Üç rəng çeşidində satılır: xrom, mat və alüminium.

Lador LL 101KW

Lador LL 101KW

Lador LL 103CW

Lador LL 103CW

Lador LL 103SW

Lador LL 103SW

Lador LL 200

Lador LL 200

Lador LL 200SB

Lador LL 200SB

LH 003

Material: Paslanmaz polad

Rəng: Qarışıq

Ölçüləri: (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 114

Material: Paslanmaz polad

Rəng: Parlaq

Ölçüləri: (A: 500 B:300 С:Ф25)

LH 128

Material: Paslanmaz polad

Rəng: Parlaq

Ölçüləri: (A: 300 C:Ф25)

LH 488

Material: Paslanmaz polad

Rəng: Parlaq

Ölçüləri: (A: 500 C:Ф25)

Lador LL 700

Lador LL 700

Lador LL 700SH

Lador LL 700SH

Lador LL 700SB

Lador LL 700SB

Lador LL 470

Lador LL 470

Lador LL 450

Lador LL 450