Innovasiya və Dizayn!
  • Ofis:    +994 (12) 564-94-79
  • Mobil:    +994 (50) 225-56-62

Şüşə qapı qolları

Şüşə qapı qolları
"Şüşə qapı qolları"

LH 005Model: LH  005
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:1500 B:1300 C:Ф38), (A:1200 B:1000 C:Ф38), (A:800 B:600 C:Ф38), (A:600 B:400 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 010Model: LH  010
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:1800 B:770 C:Ф38), (A:1500 B:860 C:Ф38), (A:1200 B:690 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 024Model: LH  024
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:800 B:560 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 103Model: LH - 103
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:800 B:450 C:Ф38), (A: 600 B:300 C:Ф38) (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 104Model: LH - 104
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:600 B:330 C:Ф38), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 112Model: LH - 112
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:600 B:150 C:Ф25), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 129Model: LH - 129
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:600 B:568 C:Ф32), (A: 300 B:276 C:Ф25), (A: 450 B:418 C:Ф32)

LH 178Model: LH - 178
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A:800 B:568 C:Ф32), (A: 468 B:418 C:Ф32), (A: 500 B:300 C:Ф32)

LH 300Model: LH - 300
•Material: Paslanmaz polad
•Rəng: Mat, parlaq
•Ölçüləri: (A: 1500 B:1125 C:Ф35)

LH 100

Material: Paslanmaz polad

LH 188

Material: Paslanmaz polad

LH 003

Material: Paslanmaz polad

Rəng: Qarışıq

Ölçüləri: (A: 500 B:300 C:Ф32)